Psychologenpraktijk
     Antwerpen

Doelgroep

& werkwijze
Doelgroep

Binnen de praktijk bieden we hulp aan jongeren en volwassenen met problemen als stress, depressie, angststoornissen, piekeren, chronische vermoeidheid enzovoort.

We hebben ook een aanbod voor koppels met relationele problemen.

De gesprekken kunnen gevoerd worden in het Nederlands of in het Engels.

Meer informatie vindt u onder de knop ‘onze diensten’.

Werkwijze

Kennismaking

Een eerste gesprek is uiteraard een kennismakingsgesprek. Dit geldt zowel voor de therapeut alsook voor jou als client. De therapeut tracht een overzicht te maken van de klachten en tracht deze ook de plaatsen binnen de ruimere context van jouw leergeschiedenis.

We streven ernaar je aan het einde van het eerste gesprek al een zeker beeld te schetsen van de manier waarop we tewerk kunnen gaan om je verder te helpen.

Uiteraard geeft het eerste gesprek ook jou de mogelijkheid om te onderzoeken of het met de therapeut “klikt” en om al je vragen te stellen.

Aan de slag

Wanneer we aan het einde van het eerste gesprek besluiten verder te gaan en een nieuwe afspraak maken, krijg je gewoonlijk al een eerste opdracht mee. Meestal gaat het om een opdracht die het mogelijk maakt het gekozen probleem verder te analyseren.

Daarin is samenwerking tussen jou en de therapeut van essentieel belang: jouw kennis van de klacht zelf en de kennis van de therapeut met betrekking tot onderliggende processen zijn allebei hard nodig om aan het probleem te kunnen werken. Dit samenwerkingsverband zal het hele therapieverloop kenmerken.

Uiteraard gaan we tijdens de sessies allerlei zaken uitpraten, maar de veranderingen zijn met name belangrijk buiten de therapie, in je eigen leefomgeving. Vandaar dat we met opdrachten werken. We doen dit altijd in stapjes én in samenspraak.

Evolutie

We volgen de vorderingen continu op aan de hand van de bespreking van de opdrachtjes die je hebt uitgevoerd en sturen telkens bij. Hoe het veranderingsproces precies verloopt en hoe lang dit duurt is moeilijk te voorspellen, dit is afhankelijk van verschillende factoren.

We streven ernaar onze behandeling zo efficiënt mogelijk te maken. Dit wil zeggen zo veel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk gefundeerde behandelmethoden en zo kort mogelijk.

Therapie afronden

Gewoonlijk komen cliënt en therapeut samen tot het besluit de therapie te stoppen, namelijk wanneer de klachten waarmee je je hebt aangemeld in voldoende mate geminderd zijn.

Het zou ook kunnen dat je de therapie eerder wenst te beëindigen. In dat geval willen we vragen dat je dit bespreekt met je therapeut, omdat daar zowel voor jou als voor de therapeut veel uit te leren valt.

De therapeut mag een therapie enkel beëindigen met een grondige reden. In geen geval mag de therapeut eenzijdig beslissen tot het beëindigen van de therapie zonder adressen voor doorverwijzing te geven.

Psychologenpraktijk
     AntwerpenWanneer ben je beschikbaar?


Toestemming voor gegevens

Psychologenpraktijk
     AntwerpenIk heb interesse in groepsaanbod:


Toestemming voor gegevens