Psychologenpraktijk
     Antwerpen

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie
Hoe we denken over onszelf en anderen en hoe we ons gedragen hebben we ergens geleerd. We onderzoeken hoe de belemmerende denkprocessen en gedragspatronen zijn gevormd. Van daaruit ontstaat inspiratie om ze te veranderen. Stap voor stap kan je oefenen met nieuwe denkpatronen en gedrag.

Excellent service! The floors came out beautiful! The team was very professional and efficient! I highly recommend Grant Flooring.

Hoe gaan we te werk?

Een eerste gesprek is uiteraard een kennismakingsgesprek. Dit geldt zowel voor de therapeut alsook voor jou als client. De therapeut tracht een overzicht te maken van de klachten en tracht deze ook de plaatsen binnen de ruimere context van jouw leergeschiedenis.

We streven ernaar je aan het einde van het eerste gesprek al een zeker beeld te schetsen van de manier waarop we tewerk kunnen gaan om je verder te helpen.

Psychologenpraktijk
     AntwerpenWanneer ben je beschikbaar?


Toestemming voor gegevens

Psychologenpraktijk
     AntwerpenIk heb interesse in groepsaanbod:


Toestemming voor gegevens