• Therapie
 • Groepen
 • Kennismaking

  Een eerste gesprek is uiteraard een kennismakingsgesprek. Dit geldt zowel voor de therapeut alsook voor u als client.

  De therapeut tracht een overzicht te maken van de klachten en tracht deze ook de plaatsen binnen de ruimere context van uw leergeschiedenis. We proberen samen met u te begrijpen waarom u met deze klachten uitgerekend nu hulp zoekt. Vaak geven clienten aan dat dergelijke analyse het probleem ook voor hen al meer inzichtelijk dus al iets meer hanteerbaar maakt. Uw omgeving wordt indien gewenst / aangewezen ook gehoord bij het opmaken van dit overzicht.

  Vanuit dit overzicht kiezen we samen het centrale probleem waaraan gewerkt zal worden, dit hoeft niet altijd het probleem te zijn waarmee u zich in eerste instantie aangemeld heeft. We leggen uit hoe gewerkt kan worden aan het oplossen van het probleem en welke stappen daartoe ondernomen kunnen worden. Zo krijgt u een idee van wat de therapeut u tijdens de sessies kan bieden.

  We zijn er ons van bewust dat het verre van evident is om de stap naar een psycholoog te zetten, uiteraard hebben mensen daar vragen bij. Deze kunnen tijdens een eerste gesprek, en zeker ook tijdens de rest van de therapie aan bod komen. Uiteraard geeft het eerste gesprek u ook de mogelijkheid om te onderzoeken of het met de therapeut "klikt", ook dit is een belangrijk element in therapie. Vandaar dat een eerste gesprek steeds vrijblijvend is. Heeft u aan het einde van het gesprek de idee dat u meer tijd nodig heeft om te bedenken of u met uw therapeut verder wil, dan hebben we daar alle respect voor en kunnen we afsluiten zonder een nieuwe afspraak te maken. In het geval u liever op zoek gaat naar een andere therapeut kan u, indien gewenst, enkele adressen van collega's krijgen.


     Aan de slag