Afronden

Gewoonlijk komen cliŽnt en therapeut samen tot het besluit de therapie te stoppen, namelijk wanneer de klachten waarmee u zich aangemeld heeft in voldoende mate geminderd zijn en wanneer u anders hebt leren omgaan met moeilijkheden die daar verband mee houden.

Maar het kan ook zijn dat u de therapie wenst te beŽindigen en dat de therapeut er anders over denkt. U hebt uiteraard steeds het recht de therapie te beŽindigen, het lijkt ons verstandig de redenen voor het stopzetten met uw therapeut te bespreken omdat daar zowel voor u als voor de therapeut veel uit te leren valt.

De therapeut kan een therapie enkel beŽindigen wanneer hij daar een grondige reden toe heeft. Een grondige reden kan zijn dat een cliŽnt de therapeut bedreigd heeft, dat een cliŽnt erg vaak afspraken mist of niet betaalt. Ook kan het gebeuren dat een klacht ook voor de therapeut een moeilijk emotioneel thema vormt, waardoor professioneel handelen bemoeilijkt wordt.

In geen geval kan de therapeut eenzijdig beslissen tot het beŽindigen van de therapie zonder u adressen voor doorverwijzing te geven.