• Therapie
  • Groepen
  • Aan de slag

    Wanneer we aan het einde van het eerste gesprek besluiten verder te gaan en een nieuwe afspraak maken, krijgt u gewoonlijk al een eerste opdracht mee. Meestal gaat het om een opdracht die het mogelijk maakt het gekozen probleem verder te analyseren. Daarin is samenwerking tussen u en de therapeut van essentieel belang: uw kennis van de klacht zelf en de kennis van de therapeut met betrekking tot onderliggende processen zijn allebei hard nodig om aan het probleem te kunnen werken.

    Dit samenwerkingsverband zal het hele therapieverloop kenmerken. Regelmatig zullen we ook afspreken dat u thuis aan de slag gaat met uw probleem. Dat kan betekenen dat u over bepaalde begrippen informatie opzoekt, dat u bepaalde zaken noteert, dat u andere manieren van reageren in vooraf afgesproken situaties gaat uitproberen enzovoort. Uiteraard gaan we tijdens de sessies allerlei zaken uitpraten, maar de veranderingen zijn met name belangrijk buiten de therapie, in uw eigen leefomgeving. Vandaar dat we met opdrachten werken. Het spreekt voor zich dat we samen afspraken maken met betrekking tot deze opdrachten, bij de voorbereiding hoort vaak ook dat we de dingen eerst samen oefenen voor u ze alleen gaat uitproberen. We gaan steeds in stapjes tewerk. De therapeut maakt tijdens het proces duidelijk hoe de opdrachten passen binnen het geheel van de bij aanvang besproken probleemaanpak. Het is belangrijk dat u de opdrachten alleen zelf gaat uitvoeren wanneer u zich daar helemaal klaar voor voelt


        Evolutie