Systeemtherapie

De term ‘systeem’ verwijst binnen de hulpverlening naar het sociale systeem waartoe mensen behoren, met name de mensen die wij kennen en waar we een band mee hebben. Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen. Zowel thuis, op school, op het werk en in onze vrije tijd hebben we contact met anderen. Meestal is het gezin van herkomst het eerste belangrijke sociale systeem. Later komen daar andere sociale systemen bij, n.l. eigen gezin met partner en/of kinderen, werk, vriendenkring, vereniging, buurt, …).

Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gevoelens en gedrag ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een ingewikkeld proces waarbij problemen kunnen optreden. Door stil te staan bij jouw ‘context’, daagt de therapeut je uit je hulpvragen en problemen in verband te brengen met de wisselwerking tussen jou en anderen. Van elk gedrag, en dus ook van elk symptoom, wordt binnen de systeemtherapie immers verondersteld dat het een communicatie, een boodschap inhoudt. De therapeut probeert te luisteren naar wat het symptoom meedeelt over het systeem.

Zo richt de therapie zich op het geven van nieuwe betekenissen aan de gebeurtenissen in je leven, om zo weer afgestemd te worden op het positieve.

Gedragstherapie