Anne Jansen

Anne Jansen is licentiaat/master in de klinische psychologie. Zij volgde een systeemtherapeutische opleiding op de Interaktie Akademie en heeft ervaring in gedragstherapie. ( Lid van de psychologencommisie: erkenningsnummer 592106025).
Naast haar werk in de groepspraktijk is ze werkzaam op het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg LITP Campus West-Limburg in het volwassenteam sinds 1986. Hier heeft ze een ruime ervaring opgedaan in gespecialiseerde ambulante GGZ hulpverlening.

Ze is gespecialiseerd in :

  • Hulpverlelning bij angst- en stemmingsproblemen, persoonlijkheidsproblemen, relatieproblemen, verwerkingsproblemen, psycho-somatische klachten, ADHD en ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen
  • Psychodiagnostische onderzoek : inclusief basale screening van ontwikkelingsstoornissen
  • Therapie/behandeling/begeleiding:
    • Individuele therapie
    • Koppel/relatietherapie
    • Groepstherapie : behandelprogramma angststoornissen. ACT

Ze geeft in de praktijk individuele therapie aan volwassenen +18jr en koppeltherapie op donderdag van 16u tot 20u.

Anne start tijdelijk geen nieuwe begeleidingen.