Depressie

Iedereen is wel eens somber of treurig. Zo een dip kan voorkomen na een moeilijke gebeurtenis: ruzie of tegenslag, het verlies van een dierbaar persoon, of zomaar. Meestal gaat zo een sombere bui vanzelf weer voorbij. Maar het gebeurt dat de sombere bui blijft aanhouden. Dan hebben mensen nergens meer zin in of verliezen hun belangstelling. Ze hebben niet meer de energie om dingen te ondernemen. Mensen die dergelijke dingen ervaren lijden mogelijk aan een depressie. Andere veel voorkomende klachten zijn: een negatief zelfbeeld, pessimisme over de wereld en de toekomst, besluiteloosheid. Bij veel mensen die lijden aan depressie is ook de slaap verstoord: niet kunnen inslapen, te vroeg wakker worden of juist heel veel slapen. Ook de eetlust kan veranderd zijn: minder honger of juist meer eten dan voorheen. Andere symptomen zijn: slechte concentratie, rusteloosheid en vermoeidheid. Ook kunnen gedachten aan zelfdoding voorkomen. Depressies kunnen varieren van mild tot zwaar en de combinatie van klachten is bij iedereen weer anders.

Als u meer dan twee weken last heeft van depressieve klachten die uw dagelijks functioneren belemmeren is het aangewezen hierover te spreken met uw huisarts.

Behandeling

Tijdens de behandeling krijgt u informatie over hoe depressie werkt en in stand gehouden wordt. U leert actief om te gaan met uw stemming. In de depressie tekent zich vaak een negatieve spiraal af. Die leren herkennen en doorbreken is een eerste aandachtspunt in de behandeling. Er wordt dus onderzocht welke factoren uit uw situatie hebben bijgedragen aan het ontstaan en blijven bestaan van de depressieve gevoelens. Het opnieuw leren inbouwen van plezierige activiteiten is daar belangrijk in het leren doorbreken van de negatieve spiraal. Verder onderzoekt u uw gedachten en gevoelens. Dit kan inzicht geven in hoe de depressie is kunnen ontstaan en hoe het komt dat ze niet voorbij gaat. Vervolgens leert u de manier waarop u naar gebeurtenissen, uzelf en anderen kijkt uit te dagen en te veranderen. Ook kan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden u helpen om anders om te gaan met omstandigheden die verband houden met de depressie.