Beste Ciënten !

Ook wij doen ons best om de adviezen in verband met het coronavirus zorgvuldig op te volgen. We zetten ons werk voort maar zijn zo veel mogelijk overgeschakeld op online gesprekken. We gebruiken hiervoor Whereby, een aanbieder van videochat die ons wordt aangeraden door de compsy en vvkp, onze beroepsverenigingen. Uw therapeut kan u informeren over de manier waarop uw afspraak zal doorgaan.

Hartelijk dank,

De collega’s van Psychologenpraktijk Antwerpen

Welkom !

De praktijk werd opgericht in 2003. Aanvankelijk ondergebracht in een pand in de Amerikalei is de praktijk in januari 2006 verhuisd naar het huidige adres. Om een goede werking mogelijk te maken onderhouden we contacten met verschillende huisartsen uit de regio, alsook met andere deskundigen op het vlak van lichamelijk en psychisch welzijn.

Alle medewerkers hechten belang aan zelfstudie in de vorm van het bijhouden van relevante vakliteratuur, het volgen van studiedagen en workshops alsook intervisie, supervisie en leertherapie.