Welkom !

De praktijk werd opgericht in 2003 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een bloeiende groepspraktijk. We bieden individuele therapie aan jongeren en volwassenen, koppels en gezinnen. Om een goede werking mogelijk te maken onderhouden we contacten met verschillende huisartsen uit de regio, alsook met andere deskundigen op het vlak van lichamelijk en psychisch welzijn.

Alle medewerkers hechten belang aan zelfstudie in de vorm van het bijhouden van relevante vakliteratuur, het volgen van studiedagen en workshops alsook intervisie, supervisie en leertherapie.